ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΣΤΟΡΩΝ

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνουμε ειδικά τεχνικά σεμινάρια για επαγγελματίες και ερασιτέχνες (DIY) του είδους. Τα σεμινάρια γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό χώρο.

Ο χώρος αυτός πληροί υλικοτεχνικά όλες τις προϋποθέσεις ώστε η εμπειρία των συμμετεχόντων μετά το πέρας των σεμιναρίων να έχει εμπλουτιστεί με το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα των δυνατών τεχνικών χρήσης του κάθε υλικού.

Για να ενημερωθείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στα προγραμματισμένα σεμινάρια συμπληρώστε την φόρμα στα δεξιά.